Üzemorvos, üzemorvosi vizsgálat, foglalkozás egészségügy

Hatályos üzemorvosi törvények és rendeletek

A foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltatást több törvény, kormány és minisztériumi rendelet szabályozza.

1995-ben egy kormányrendelet megszüntette az állam kötelezettségét a munkavállalók üzemi orvosi ellátásával kapcsolatban, ugyanakkor kötelezte a munkáltatókat, hogy dolgozóik részére munka-egészségügyi, úgynevezett foglalkozás egészségügyi ellátást biztosítsanak.

Hatályos üzemorvosi törvények és rendeletek

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel
 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel
 • 2000. évi XXV. törvény a kémia biztonságról
 • 89/1995.(VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 • 295/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
 • 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 • 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 • 25/1998.(XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
 • 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
 • 65/1999. (XII.22.) EüM r. a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 25/2000. (IX.30.) EüM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 • 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • 22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
 • 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
 • 12/2006. (111.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
 • 70/2007. (IV.14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása
 • 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. Egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról
 • 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
 • 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról
 • 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról (módosítva 2008.06.23án)
 • 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
 • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről


 • Országos üzemorvos hálózat

  Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltatásunkat országos szinten is tudjuk biztosítani.

  Amennyiben meg szeretné tudni, hogy hol állnak az Ön rendelkezésére üzemorvosaink, tekintse meg országos üzemorvos hálózatunk leírását.
  HMM Foglalkozás Egészségügy: Üzemorvos, üzemorvosi vizsgálat
  1135 Budapest, Jász utca 33-35.
  Tel: 06-1/800-9333; Mobil: 06-30/633-09-61; SMS: 06-30/633-09-61
  Adószám: 12489477-2-41
  © 2018 - Minden jog fenntartva!